"ספרות יפה בתנופה"

לכל ילד המשתתף בתחרות יש:

1) לקרוא לפחות 15 ספרים מהרשימה המומלצת.

2) תוך כדי קריאה לכתוב  "יומן מסע" לכל ספר ובו לשתף ברגשות שלו בעת הקריאה.

3) מיזם גמר – הכנת מיצג תלת מימד מדמות או ספר אהובים (פאזל, משחק, תחפושת, כרזה ועוד)