בוחרים ספרים מוקלטים בחינם

סרטון הדרכה למימוש קופון מנוי:

 https://youtu.be/3xRoGCfYH1M

סרטון הדרכה למימוש קופון ספר השאלה:

 https://youtu.be/VNVv1U64jRU