חזרה לשעות פעילות רגילות

מדור עיון מבוגרים חוזר לשעות פעילות רגילות