חזרנו לשעות פתיחה רגילות מדור עיון מבוגרים

חזרנו לשעות פתיחה רגילות מדור עיון מבוגרים: ימים א-ה בין 10:00-18:45