דבר מנהלת הספריה

דבר מנהלת הספריה תושבים יקרים

קרן רמלה הינה עמותה ציבורית הפועלת לייזום ולקידום פרויקטים שונים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה. הקרן הוקמה למען יישום פרויקטים וייזום תוכניות עירוניות המקדמות ומשפרות את איכות חיי התושב, השכלתו והכשרתו המקצועית