עיון מבוגרים


הקפיטליזם הקשוב

שלום לכולם,

"קנו אותו, קראו אותו. הטמיעו וישמו אותו.  זהו מדריך אמיתי אל העתיד"

"אני מאוד ממליץ להקשיב למה שיש לאנשים אלו לומר"

הרעיונות בבסיס הקפיטליזם הקשוב  מאת ג'ון מאקי וראג' סיסודיה טוענים בזכות טבעם הטוב של העסקים ושל הקפיטליזם. בהציגם כמה חברות הידועות ביותר של ימינו, הם מניחים תשתית למהפך תפיסתי כלכלי-חברתי-עסקי מתבקש, בעל פוטנציאל להשפעה חיובית עצומה על חיינו.  מההסתכלות המערכתית על כלל מחזיקי העניין בפירמה; דרך הגדלת ייעוד הפרימה, והטמעתו בהחלטות היומיומיות; ועד ההבחנה החשובה בבין ניהול למנהיגות.

 בברכה,

עינת ספרנית במדור עיון

 את הספר אפשר למצוא במדור עיון מבוגרים

 

 

המחתרת היהודית בצרפת 1940 – 1944:   מאבק למען הצלה

שלום לכולם,

הספר מגולל בהרחבה את אשר התחולל בבין השנים 1940 – 1944 מנקודת מבטם של היהודים ומתאר את תגובותיהם ומאבקם לשרוד בתנאים קשים לאין שיעור.   תנועת הרזיסטנס הכללית נאבקה למען חירות צרפת והצרפתים ואילו היהודים נאלצו להתמודד מול מכונות ההשמדה של הנאצים.  הדרך שאימצה המחתרת היהודית היתה שונה מדרכה של תנועת הרזיסטנס הכללית היא סייעה ליהודים שנותרו בלא אמצעי קיום,...

את הספר כתב ד"ר לוסיאן לזר שהיה פעיל באחד מארגוני המחתרת היהודית.  חוקר תולדות יהודי צרפת בתקופת השואה.

בברכה,

עינת ספרנית במדור עיון

את הספר אפשר למצוא במדור  עיון מבוגרים.