יום הספר הבינלאומי

 יום הספר הבינלאומי
יום הספר הבינלאומי 23  באפריל 2006

ה 23 באפריל הוא היום שהוכרז ע"י אונסקו" בשנת 1996 להוקיר ולפרסם לעודד וליידד את הספר על האוכלוסייה תוך חשיבות הקריאה וההקראה בכל הגילאים.
יום זה צויין בכל בתי הספר בעיר רמלה ע"י פעילות לעידוד הקריאה שהתבצעה  בכיתות הלימוד בין השעות 11:00-12:00.
הפעילות צויינה ע"י הקראת פרקי ספרות ע"י המורים או ע"י התלמידים במהלך השעה עברו הנהלת וצוות ספריית "בלפר" רמלה בין בתי הספר וחולקו לכל תלמיד ומורה סמניה לספר שעוצבה במיוחד ליום זה ומציינת את התאריך.
מדינת ישראל ציינה את יום הספר  והפיכתו לכלל ארצי וכך נחברנו לקהילה הבינל"א.
תודה רבה על שיתוף הפעולה לכל מנהלות בתי הספר בעיר רמלה. שהגדילו את מעגל הקוראים ופעילות זו תהיה נדבך נוסף בגשר שבין הספרים לקוראים "כי הספרים לנו כגשר של קשר"